KAMYK Kreatywna Agencja Marketingowa | POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
778
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-778,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.2,popup-menu-slide-from-left,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Polityka prywatności

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

Biorąc pod uwagę m.in. treść motywu 32 Preambuły RODO chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach jakie obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek, który wynika z art. 13 ust. 1 i 2 RODO poniżej wyjaśniamy zasady, na jakich przetwarzane są przez nas Państwa dane osobowe, a także omawiamy Państwa podstawowe prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych będzie: agencja K-MYK Katarzyna Dobrowolska, ul. Ludwinowska 11/69, 30-331 Kraków.

Agencja K-MYK zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w RODO oraz przepisach krajowych dotyczących ochrony danych osobowych (w szczególności w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez agencję K-MYK Państwa danych osobowych, pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: agencja@k-myk.pl

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności agencja K-MYK zbiera i przetwarza dane osobowe:

 1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez agencję K-MYK jako administratora danych osobowych, tj.: w celu świadczenia usług na rzecz klientów agencji K-MYK, w celu marketingu usług agencji K-MYK, a także w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.k-myk.pl (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. w celu wykonywania umów zawieranych przez agencję K-MYK z klientami lub z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z agencją K-MYK (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z agencją K-MYK (podstawa prawna: odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. jeśli poprosimy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych – w celu wskazanym
  przy zapytaniu o taką zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności, odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam,
np. kontakt z Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności agencji K-MYK lub wykonanie usługi przez agencję K-MYK.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być pracownicy i podmioty współpracujące z agencją K-MYK, których aktualna lista dostępna jest do wglądu w siedzibie agencji K-MYK w Krakowie.

W każdym przypadku pracownicy i podmioty współpracujące będą przy tym zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską
lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 Okres przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio:

 1. do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów agencji K-MYK jako administratora danych;
 2. do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, z którą związane jest przetwarzanie danych osobowych;
 3. do upływu okresu, w którym agencja K-MYK jest prawnie zobowiązana do kontynuowania przetwarzania (w szczególności przechowywania) danych osobowych;
 4. do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
  w celach marketingowych;
 5. do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec otrzymywania jakichkolwiek informacji
  od agencji K-MYK;
 6. do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej zgody.

Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Państwa prawa

Zgodnie z zasadami określonymi w RODO i w przewidzianym tam zakresie, przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (cofnięcie takie może być dokonane w każdym czasie, przy czym pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego agencja K-MYK dokonała na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem).

Jeżeli nie chcą Państwo, aby agencja K-MYK przetwarzała Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Zamiar skorzystania z ww. uprawnień należy zgłosić agencji K-MYK listownie lub drogą mailową na wskazane na wstępie dane kontaktowe.

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli Państwa zdaniem agencja K-MYK przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 r.: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

 

Polityka „cookies”

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis w sposób zautomatyzowany tworzy i zamieszcza na urządzeniu użytkownika pliki cookies oraz zbiera i wykorzystuje zawarte w nich informacje.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez serwis oraz współpracujących reklamodawców i partnerów do następujących celów:
  a) dostosowania zawartości stron serwisu do preferencji użytkownika
  b) optymalizacji i odpowiedniego wyświetlania strony
  c) tworzenia statystyk
  d) zapewnienia bezpieczeństwa
  e) wyświetlania reklam i treści promowanych
  f) pozyskiwaniu informacji o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie
  g) profilowania i zbierania danych o zachowaniach użytkownika online, również w innych serwisach, informacji o odwiedzanych stronach, dokonywanych zakupach, a także wykorzystywaniu ich do celów marketingowych i remarketingowych
  h) innych, wskazanych szczegółowo w Polityce prywatności partnera lub reklamodawcy
 5. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez administratora w celu identyfikacji użytkownika.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików przez serwis poprzez kliknięcie przycisku „Zgoda” w wyświetlanym mu komunikacie, widocznym po otwarciu strony.
 7. W zależności od ustawień, przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza lub blokuje przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
 8. Link z instrukcjami do zmian konfiguracji poszczególnych przeglądarek – Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari, Windows Phone, Blackberry
  http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/
 9. Lista partnerów i reklamodawców z którymi współpracuje serwis wraz z linkami do stosowanej przez nich Polityki Prywatności i możliwych ustawień plików cookies. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wykorzystywania plików cookies, należy zapoznać się z regulacjami każdego z nich.
  a) Google i Google AdWords
  https://policies.google.com/privacy?hl=pl
  https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl
  https://privacy.google.com/businesses/
  b) Google Analytics
  https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl
  c) Facebook
  https://www.facebook.com/about/privacy
  d) YouTube
  https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=pl
  e) Vimeo
  https://vimeo.com/cookie_policy